Jak prawidłowo gospodarować zgromadzonymi środkami?

Przedsiębiorstwa, w których na dzień pierwszego stycznia danego roku kalendarzowego jest zatrudnionych przynajmniej pięćdziesiąt osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, musi zostać utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Taki obowiązek na pracodawców nakładają zapisy ustawowe. W ustawie zostały określone szczegółowe warunki dotyczące tego, kto musi założyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w jakiej wysokości należy wykonywać odpisy na niego oraz na jakie cele mogą zostać przekazane zgromadzone środki finansowe.

Jeżeli pracodawca będzie dysponował zgromadzonymi środkami niezgodnie z ich przeznaczeniem, to może narazić się na dotkliwą karę finansową. Warto szkolić się w tej tematyce, a szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2016 to doskonała okazja do tego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na co można przeznaczyć zgromadzone środki finansowe?

Cele na jakie można wykorzystać środki pieniężne zgromadzone w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostały szczegółowo określone przez stosowną ustawę. Każde odstępstwo od jej zapisów może spowodować nałożenie kary finansowej na przedsiębiorcę.

W każdym zakładzie powinien być regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracownik, który chce dostać świadczenie powinien złożyć wniosek. To czy świadczenie zostanie wypłacone, a jeżeli tak, to jakiej będzie wysokości, zależeć powinno od osobistej sytuacji życiowej pracownika a nie od innych czynników.


Sprawdź skuteczne szkolenie komunikacja interpersonalna


Co można dofinansować z funduszu?

Zgromadzone na funduszu środki finansowe mogą być wykorzystane między innymi jako dofinansowanie różnorodnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin. Z tych środków można współfinansować także działalność kulturalno – oświatową, na przykład kupując bilety do kina czy teatru.

Wspierać również można działalność rekreacyjno – sportową. Jak widać, możliwości jest całkiem sporo, ale ostatecznie to pracodawca decyduje na co przeznaczy zgromadzone środki. Więcej można dowiedzieć się na kodeks pracy szkolenia.

W jakich zakładach mogą pracować brygadziści?

Co prawda brygadzista czy mistrz produkcji należy do najsłabszego ogniwa w hierarchii kierowniczej, niemniej jego rola podczas pracy na hali jest ogromna. Osoby pracujące na takim stanowisku są również cenione w budownictwie, kiedy to zarządzają podległą ekipą pracowników budowlanych.

Pracownicy piastujący stanowisko kierownicze w budownictwie czy w zakładzie produkcyjnym odpowiadają zawsze za jakość wykonywanej pracy oraz wyniki swego zespołu.

Aby skutecznie podołać wszystkim codziennym zadaniom niezbędne jest profesjonalne szkolenie dla brygadzistów, szkolenie dla kierowników czy też szkolenie dal mistrzów.

Zadania lidera, a profesjonalne szkolenia dla brygadzistów

Brygadzista i mistrz produkcji stanowią łącznik pomiędzy pracownikami, a kierownictwem wyższego szczebla. To na ich rękach spoczywa przekazanie załodze poszczególnych planów produkcyjnych oraz delegowanie poszczególnych zadań. Każdy brygadzista powinien być zatem skutecznym reprezentantem interesów załogi wobec przełożonych wyższego szczebla.

Pełnienie tak odpowiedzialnej roli wymaga od każdego brygadzisty czy mistrza produkcji posiadania elastyczności oraz umiejętności wsłuchiwania się w potrzeby swej załogi. Ponadto osoby te muszą posiadać zdolności przywódcze.

Każdy w pełni skuteczny brygadzista oraz mistrz produkcji powinien posiadać w sobie asertywność, rzetelność, skrupulatność oraz zdolność zarządzania ludźmi. W nabyciu tych cennych umiejętności pomaga zawsze profesjonalne szkolenie dla brygadzistów czy wysokiej jakości szkolenie dla mistrzów.

Czego uczy szkolenie dla kierowników produkcji?

Tego typu szkolenia są powszechnie organizowane przez wiele profesjonalnych firm szkoleniowych. Są one przede wszystkim polecane dla wszystkich osób pełniących funkcje przywódcze. Każde wysokiej jakości szkolenie dla mistrzów rozwija wiele umiejętności, wśród których można wymienić:

  • budowanie autorytetu wśród podwładnych
  • wpływanie poleceń na swych podwładnych oraz kontrola poszczególnych zadań
  • budowanie pozycji silnego lidera, jeśli jest ont narażony na zazdrość oraz nieufność ze strony załogi

Ponadto szkolenia dla kierowników produkcji zapoznają z poszczególnymi stylami kierowania oraz informują w jaki sposób należy je dostosować do stopnia dojrzałości poszczególnych pracowników.

Zobacz również: szkolenie z komunikacji firmy Gamma