Jak prawidłowo gospodarować zgromadzonymi środkami?

Przedsiębiorstwa, w których na dzień pierwszego stycznia danego roku kalendarzowego jest zatrudnionych przynajmniej pięćdziesiąt osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, musi zostać utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Taki obowiązek na pracodawców nakładają zapisy ustawowe. W ustawie zostały określone szczegółowe warunki dotyczące tego, kto musi założyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w jakiej wysokości należy wykonywać odpisy na niego oraz na jakie cele mogą zostać przekazane zgromadzone środki finansowe.

Jeżeli pracodawca będzie dysponował zgromadzonymi środkami niezgodnie z ich przeznaczeniem, to może narazić się na dotkliwą karę finansową. Warto szkolić się w tej tematyce, a szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2016 to doskonała okazja do tego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na co można przeznaczyć zgromadzone środki finansowe?

Cele na jakie można wykorzystać środki pieniężne zgromadzone w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostały szczegółowo określone przez stosowną ustawę. Każde odstępstwo od jej zapisów może spowodować nałożenie kary finansowej na przedsiębiorcę.

W każdym zakładzie powinien być regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracownik, który chce dostać świadczenie powinien złożyć wniosek. To czy świadczenie zostanie wypłacone, a jeżeli tak, to jakiej będzie wysokości, zależeć powinno od osobistej sytuacji życiowej pracownika a nie od innych czynników.


Sprawdź skuteczne szkolenie komunikacja interpersonalna


Co można dofinansować z funduszu?

Zgromadzone na funduszu środki finansowe mogą być wykorzystane między innymi jako dofinansowanie różnorodnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin. Z tych środków można współfinansować także działalność kulturalno – oświatową, na przykład kupując bilety do kina czy teatru.

Wspierać również można działalność rekreacyjno – sportową. Jak widać, możliwości jest całkiem sporo, ale ostatecznie to pracodawca decyduje na co przeznaczy zgromadzone środki. Więcej można dowiedzieć się na kodeks pracy szkolenia.