Szkolenia z komunikacji interpersonalnej. Dla kogo? Po co?

Umiejętności interpersonalne znane również jako komunikacja interpersonalna to umiejętności miękkie, których używasz do komunikowania się i rozumienia innych. Używasz tych umiejętności codziennie, gdy kontaktujesz się z ludźmi twarzą w twarz.

Szkolenia komunikacja interpersonalna wyróżnia różne przykłady takich umiejętności. są to np.

 • Aktywne słuchanie
 • Praca zespołowa
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Przywództwo
 • Motywacja
 • Elastyczność
 • Cierpliwość
 • Empatia
 • Rozwiązanie konfliktu
 • Negocjacja

Wiele umiejętności interpersonalnych obejmuje komunikację. Komunikacja ta może być werbalna – na przykład perswazja lub ton głosu – lub niewerbalna – na przykład słuchanie i mowa ciała.

Dlaczego umiejętności interpersonalne są ważne?

Umiejętności interpersonalne są ważne dla komunikowania się i pracy z grupami i osobami w życiu osobistym i zawodowym. Osoby o silnych umiejętnościach interpersonalnych mają tendencję do budowania dobrych relacji i potrafią dobrze współpracować z innymi. Dobrze rozumieją rodzinę, przyjaciół, współpracowników i klientów. Ludzie często lubią pracować z kolegami, którzy mają dobre umiejętności interpersonalne.

Inne zalety umiejętności interpersonalnych obejmują zdolność rozwiązywania problemów i podejmowania dobrych decyzji. Możesz wykorzystać umiejętności komunikacji interpersonalnej i zdolność rozumienia innych, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie lub podjąć najlepszą decyzję dla wszystkich zaangażowanych.

Wielu pracodawców próbuje zatrudniać pracowników o silnych umiejętnościach interpersonalnych, ponieważ osoby te często dobrze pracują w zespołach i skutecznie współpracują ze swoimi współpracownikami. Osoby z umiejętnościami interpersonalnymi są również dobrymi liderami ze względu na ich zdolność do komunikowania się i motywowania otaczających ich osób. Oczywiście osoby mnie obdarzone takimi umiejętnościami mogą je poprawiać np. poprzez szkolenie komunikacji interpersonalnej.

Jak poprawić komunikację interpersonalną w miejscu pracy?

Oto kilka sposobów, dzięki którym osoby w biznesie i nie tylko mogą poprawić komunikację interpersonalną w miejscu pracy. Szkolenie komunikacji interpersonalnej często obejmuje:

 • Badania i planowanie: Zbierz fakty i istotne dane, aby zaplanować ważne rozmowy. Pomaga to zapewnić przejrzystość i dokładność.
 • Określenie swoich odbiorców: przed przystąpieniem do rozmowy weź pod uwagę osobowość i sposób myślenia współpracowników. Znajdź odpowiedni styl komunikacji dla swojej konkretnej sytuacji. Niektóre rozmowy nadają się do spotkań twarzą w twarz, podczas gdy inne można najlepiej przeprowadzić za pośrednictwem poczty e-mail.
 • Samoocena: Zrozum swoje mocne i słabe strony, jeśli chodzi o komunikację. Poproś o szczere informacje zwrotne od współpracowników i menedżerów jako okazję do nauki, aby lepiej informować o przyszłych interakcjach.
 • Monitoruj oczekiwania: ogranicz założenia i oczekiwania do minimum przed nawiązaniem kontaktu ze współpracownikiem. Nigdy nie wiesz na pewno, jak ktoś zareaguje, więc przygotuj się na dostosowanie się do wymagań sytuacji.